“Niet krijgen wat je wenst, is soms het beste wat je kan overkomen”…….

Tegenwoordig spreekt men in de psychologie vaak over de ‘comfortzone’ en de noodzaak om daar regelmatig in te worden uitgedaagd. 

Een mooie leus die ik laatst op een kalender tegenkwam is de volgende:

“Gebruik het verleden niet als hangmat maar als springplank”.

 

Ik heb me zelf ooit ongemakkelijk gevoeld toen ik de hulp van een collega nodig had bij uitdagingen die behoorlijk pittig waren. Ik moest het toch zelf allemaal kunnen?

Hulp vragen lijkt lastig te zijn tegenwoordig.

Het leven moet ‘perfect’ zijn. Ik moest perfect zijn.

Maar ik kwam er zelf niet goed uit. En ben nu blij dat ik over dat ongemak ben heen gestapt.

 

Als het klinkklaar voor je is hoe je moet handelen, heb je geen probleem.

Problemen maken dat je brein andere wegen moet bewandelen dan je gewend bent.Dan is het fijn als iemand met je meedenkt.

Na een intakegesprek maken we afspraken over het aantal gesprekken dat nodig is om je doel te bereiken en de frequentie daarvan.

Als coach ben ik allereerst geïnteresseerd in wat je bezighoudt en waar je naar toe wilt.

Je mag van mij verwachten dat ik doorvraag en steeds centraal houd wat je wil bereiken.

Ik maak gebruik van verschillende methoden waaronder de oplossingsgerichte therapie (je eigen kracht en talenten versterken en inzetten) en de EMDR therapie waarbij de vastgezette lading van ingrijpende en soms zelfs schokkende ervaringen alsnog kan worden ontladen.

Ook maak ik gebruik van mindmapping, mindfulness en zelfwaarderingstherapie.

In 2020 volgde ik vijf modules regressie-therapie bij de Stichting Regressie- en Reincarnatietherapie Nederland.(SRN) waarbij ik meer leerde over de vroegkinderlijke periode vanaf de conceptie tot en met de geboorte en het innerlijke kind

In 2021 volg ik de basis- en vervolgopleiding schematherapie  bij de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Deze heb ik op 4 juni 2021 met succes afgesloten.

Ook volgde ik bij de Stichting SRN in 2021 nog de module zielsprocessen en deelpersoonlijkheden.

In oktober 2021 volgde ik de cursus Polyvagaaltheorie bij Heleen Grooten waarin het verschil wordt duidelijk gemaakt tussen de drie stadia van het autonome zenuwstelsel waarin je kunt zijn: in socialeverbondenheid en ontspanning en veiligheid, in stress om te vluchten of te vechten, of in een stadium waarin je als het ware bevriest of stil valt. Vooral bij trauma's en zeker bij vroegkinderlijke trauma's lijkt het zenuwstelsel te zijn blijven steken in de laatste twee stadia. daar valt nog heel wat aan te doen omdat ons brein veel flexibeler is dan we een tijd geleden dachten.

In januari 2022 ga ik me opleiden als IBCT-relatietherapeut, deze derde generatie therapie richt zich meer op acceptatie  en op na te streven waarden en is een breed geaccepteerde evidence-based behandeling. De therapie bestaat uit tien sessies waarin aandacht wordt besteed aan elkaars onderlinge verschillen accepteren, aan het uitwisselen van positief gedrag en aan beter communiceren en omgaan met moeilijke situaties.

In het najaar 2022 volg ik de workshop zelfhypnose om de cliënten tools te geven zichzelf in balans te brengen, de story telling methode van de EMDR-therapie om jonge kinderen van hun traumatische ervaringen af te helpen  die ze bv bij hun geboorte opliepen, systeemopstellingen met poppetjes om de cliënten visueel meer inzicht te geven in hun positie in het gezinsssysteem en ik volg de cursus voetreflex zone therapie.

 Op dit moment help ik al cliënten vanaf 9 jaar met het vroegkinderlijk trauma protocol van O'shea en Paulsen, beiden ook EMDR-therapeuten, waarbij nare ervaringen uit de periode vanaf de conceptie tot en met het tweede levensjaar. alsnog los komen uit het lichaam. Dit geeft een rustiger basisstemming en een groter gevoel van veiligheid waardoor het leven nu veel prettiger beleefd wordt.

Deze behandeling vindt grotendeels liggend plaats waarbij lichaamsgericht interventies de opgedane stress die al jaren in het lichaam vastzit alsnog vrij maken. Ook gebruik ik hierbij de methode Brain Spotting, hetgeen ook een variatie op de EMDR-manier is en erg goed werkt.

In maart 2023 ga ik de driedaagse volgen van Rino Utrecht: Body Basics vanuit sensomotorische psychotherapie.In deze training krijg ik nog meer inzicht in de lichamelijke signalen van trauma. Ik leer meer te lijken vanuit neurologisch perspectief en leer de interventies  die goed zijn voor het lichaam en het zenuwstelsel.

Oktober 2023 ga ik drie dagen bij de RINO Amsterdam me verder scholen in lichaamsgericht interventies bij trauma en hechtingsproblematiek en het vervolg hierop zal in maart 2024 plaatsvinden. hierdoor hoop ik nog specifieker in te kunnen spelen op signalen van het lichaam en daardoor een betere heelwording te bevorderen.

 

Thema’s waaraan we kunnen werken, zijn bijvoorbeeld:

  • gedrag veranderen (uit de comfortzone stappen)
  • prioriteiten stellen, organiseren en plannen van je tijd
  • zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • negatieve gedachten, faalangst, uitstelgedrag.
  • Trauma en andere  negatieve ervaringen die langer doorwerken dan verwacht
  • Disfunctionele schema's en modi
  • Samenwerken
  • Ouder worden, lichamelijke veranderingen.
  • Loopbaanplanning en verandering

 

Als coach help ik je ook bij het anticiperen op allerlei situaties die nog gaan komen. Doordat we deze samen in een andere context plaatsen leer je patronen te herkennen en kan je veranderingen aanbrengen die je meer voldoening geven en een positiever zelfbeeld.